Rafał Pierzgała

PR Account Executive

Posiada blisko 8-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i nowych mediów. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w projektach związanych z nowymi technologiami.  Był także inicjatorem oraz współzałożycielem Studenckiego Stowarzyszenia 4PR, którego celem była pomoc organizacjom pozarządowym w tworzeniu strategii komunikacji i popularyzacji wiedzy na temat branży PR. Jego pasja to komunikacja korporacyjna, nowe technologie oraz działania z zakresu employer branding.

Prywatnie fan piłki nożnej, motoryzacji i długich wycieczek rowerowych.